Knjiga Lejle Tutić "Život sa svrhom" u Hobby Art Centru

Djelo koje je pred nama, „Život sa svrhom“ od mlade i perspektivne autorice Lejle Tutić je jedno od vrijednih djela koje pokušavaju da ljudima približe kur'ansko-sunnetske upute u pogledu života, važnih životnih pitanja i potrage za srećom.

 

Ova knjiga, koja je prvijenac ove autorice, je nešto što do sada nije bilo izloženo na sličan način. Naime, autorica se u svome radu bavi LIFE COACHING-om tj. davanjem praktičnih savjeta, preporuka i ličnih iskustava koje čitaocima mogu biti korisne u vlastitom privatnom ili profesionalnom preobražaju.