Naš tim

Ponosimo se našim  timom visoko motivisanog, ambicioznog i predanog osoblja. Naša misao vodilja je uslužnost, ljubaznost, susretljivost, profesionalnost i pravovremeno reagovanje na potrebe i želje naših klijenata. Među nama egzistira zajednička svijest iz koje svi uzimaju dio. Povezani samo na kreativnoj razini i stvaramo savršenu i opuštajuću atmosferu.

Svaki uspjeh temelji se na viziji, misiji i skladnom timu.

Adisa Tufo, osnivač i generalna direktorica

Rođena u Sarajevu 5.9.1966. godine, ekonimistica, pčelarka i umjetnica; kreativka, blogerka i dizajnerica; aktivistica i altruista po određenju i opredjeljenju.

Od 2013, veoma uspješno, na čelu porodične kompanije. Kroz rad i društveni angažman, znatno utiče na pozitivne promjene u regionu. Za sebe kaže da “živi svoje snove, a vidljivo je da provodi u praksi koncept ”cjeloživotnog učenja” i da je to drži uvijek mladom i punom energije.

Veliki je borac za ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena. Nekoliko godina se nalazi pod neprekidnom pažnjom novinara i javnosti, a izlazak u javnost i pred kamere, smatra svojom obavezom. Tvrdi da žena ne smije biti nevidljiva i marginalizovana, nego baš naprotiv, obavezna je uzeti učešće u svim segmentima života. Adisa Tufo, svojim primjerom pokazuje da je to moguće.

Lejla Tufo, izvršna direktorica

Rođena je 1993. godine u Sarajevu, nakon završene Međunarodne srednje škole u Sarajevu, upisuje Fakultet za inženjering i informacijske tehnologije, odsjek za informacijske tehnologije Burch univerziteta, uporedo studira Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Našu mladu kolegicu opisuje istrajnost, iskrenost, kolegijalnost i ljubav prema različitim kulturama, jezicima, ali i ljubav prema novim tehnologijama.

Aktivno govori engleski i turski jezik, a u budućnosti želi da nauči i italijanski.

Uspješno je završila Cisco akademiju mrežnih tehnologija u Sarajevu, kojom je dobila temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija.

Njena pozitivna energija, stalno učenje i radna etika u mnogo čemu utiču na rad ostalih kolega.

Ajša Smajić – Jašarević, MA Ekonomije

Rođena je 1991. godine. Tokom studiranja na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, pokazuje interes za finansije, pohađa mnogobrojne seminare i specijalističke kurseve iz oblasti finansija. Nakon stečenog zvanja Finansijski menadžer BA, odlučuje da na istom fakultetu upiše master na smjeru Marketing. 

Pored privatnih obaveza svakodnevno nastoji da se usavršava u svojoj profesiji, te da prati stanje na tržištu. Hobi joj je šetnja u prirodi. Vrijedno radi i na tome da njen sin ne bude zapostavljen zbog poslovnih obaveza. 

U budućnosti želi da se dodatno edukuje u oblasti organizacije. „Organizacija postoji samo zbog jedne stvari: da pomogne ljudima da postignu cilj, kojeg sami ne bi postigli.”

Njeni radni zadaci i odgovornosti tiču se knjiženja ulaznih i izlaznih računa, kontinuiranog praćenja i kontrole uplata kupaca i dobavljača, kao i usklađivanja analitičkih kartica. 

Emina Papić, BA Ekonomije

Rođena je 1990. godine u Sarajevu, završila je Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, za sebe kaže da je uvijek voljela brojeve i organizaciju, upravo zbog toga se i odlučila za Ekonomski fakultet u Sarajevu. Nakon završenog prvog ciklusa na smjeru Menadžmenta i organizacije, upisuje drugi ciklus istoimenog smjera i trenutno je na završnoj godini.

Kroz Hobby Art Centar, zatim kroz administratorske poslove u sjedištu firme i poslove office menagera pokazala je svoju organizacijsku sposobnost, kao i koordinaciju da se dati ciljevi izvrše efikasno i učinkovito. 

Eminini se radni zadaci i odgovornosti tiču vođenja odgovarajućih evidencija u računovodstvu, praćenjem uplata i isplata, kao i finansijsko-analitičkim poslovima, analitikama, projektnim dokumentacijama, njen opis posla je i komunikacija sa klijentima, organizacijama i institucijama.

Sanela Hadžić, koordinator prodaje i voditelj radionica u Hobby Art Centaru Sarajevo

Rođena je 1991. godine u Čačku, nakon završene Tehničke škole gdje je stekla zvanje građevinskog tehničara za visokogradnju dolazi u Sarajevo zbog studija na Ekonomskom fakultetu. 

Kao koordinator prodaje u Hobby Art Centru Sanela našim kupcima predstavlja proizvode za koje su zainteresovani, također ovisno o tehnikama slikanja ili njhovim željama na koji način da ispolje svoju kreativnost, daje upute o načinima njihovog korištenja i održavanja. Pored aktivne prodajte, njen zadatak je da vodi računa o artiklima koje imamo u ponudi, njihovom prijemu, skladištenju i održavanju. Sanela je i jedna od naših voditelja radionica koje oblikuje prema željama naših kupaca. Ključni cilj ka kojem ide kao voditelj radonice je da sudionici radionice steknu praktične vještine koje će dalje koristiti, a kojima će dobiti nove ideje za slikanje i slikarske tehnike.

Dženana Kršo, koordinator prodaje Hobby Art Centar Sarajevo

Rođena 1979. godine u Sarajevu, završila je Gazi Husrev-begovu medresu, a završetkom ove afirmisane i ugledno odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je izučavala tradicionalnu i racionalnu nauku i gdje je stekla teološka, filozofska, pravna, filološka i egzaktna znanja - Dženana se odlučuje da upiše Fakultet islamskih nauka, širenjem porodice i maksimalnim davanjem za kvalitetan odgoj svojih sinova Dženani ostaje jedna godina do završetka studija.

Dolaskom u ČIP sisteme 2017. godine kao volonter Dženani se pruža prilika da postane dio tima. Stalnim zalaganjem za kvalitetno obavljanja posla Dženanu su učinili dijelom naše kompanije.

Ona obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe.

Arnela Bojičić, koordinator prodaje i voditelj kreativnih radionica

Rođena je 1992. godine u Sarajevu. Završila je srednju Elektrotehničku školu, a nakon toga je upisala i uspješno završila Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacijske tehnologije. Nakon stečenog zvanja BA inženjer saobraćaja i komunikacija, započinje svoju karijeru radom u svojoj struci.

Pored ljubavi prema struci za koju se i školovala, Arnela je oduvijek svoje vrijeme posvećivala umjetnosti - slikanju, decoupageu... A tako je 2018. godine došla u naš tim kao osoba koja želi da radi ono što voli, a da pritome razvija i realizuje svoje kreativne ideje.

Pored decoupagea, Arnela slika na svili, te se usavršava u ostalim tehnikama - kao što je ulje na platnu, a u vezi sa svim navedenim naš tim je bogatiji za još jednu voditeljicu kreativnih radionica koja će sa našim kupcima i posjetiteljima dijeliti svoja znanja i iskustva.

 

Neira Skalić, koordinator prodaje u Hobby Art Centru Sarajevo

Rođena je 1978. godine u Bihaću, gdje je završila gimnaziju, a nakon toga upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu. Neira ima veliku ljubav prema društvenim naukama, ali svoje slobodno vrijeme najviše posvećuje slikanju, fotografiji i izradi nakita što je čini idealnom osobom za naš Hobby Art tim.

Uz svoje kolegice obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe, a naš program dodatno obogaćuje svojim kreativnim znanjem i voljom i željom za radom.